Hội thảo khoa học Quốc gia “Xuân Trình – Nhà viết kịch, nhà lãnh đạo sân khấu tiên phong của sự nghiệp đổi mới”

Sáng 21-11, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam, tạp chí Văn hiến Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học Quốc gia “Xuân Trình – Nhà viết kịch, nhà lãnh đạo sân khấu tiên phong của sự nghiệp đổi mới” diễn ra vào ngày 30-11.


Buổi họp báo thông tin về chương trình diễn ra sáng ngày 21-11 tại Hà Nội

Nhà văn, nhà viết kịch Xuân Trình (1936 -1991) là một trong những tác giả, nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của nền sân khấu cách mạng Việt Nam. Với gần 30 kịch bản được dàn dựng trên sàn diễn, các tác phẩm của ông tập trung vào những vấn đề dân chủ hóa đời sống kinh tế xã hội, đề cao tính chân thật và nhân văn của tác phẩm, trong đó có nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả như: “Chuyện những người du kích”, “Quê hương Việt Nam”, “Lập xuân”, “Hận thù từ đâu tới”, “Bạch đàn liễu”, “Ngôi nhà trong thành phố”,“Xóm vắng”, “Cố nhân”…

Từ những năm 1960 đến 1990, nhà văn, nhà viết kịch Xuân Trình được coi là nhà viết kịch tiên phong của sự nghiệp đổi mới. Ông còn là một nhà lãnh đạo sân khấu với khát vọng đưa sân khấu thoát khỏi bao cấp, xã hội hóa để ngày càng phát triển, lớn mạnh bằng các nguồn lực tinh thần và vật chất ngoài nhà nước.

Cuộc đời và sự nghiệp của ông là một tấm gương sáng, nhà lãnh đạo văn nghệ nhiệt huyết, luôn gắn bó máu thịt với hiện thực cuộc sống, với sự nghiệp cách mạng của Tổ quốc, của Đảng và nhân dân.

Nhà văn, nhà viết kịch Xuân Trình đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật và đã được đặt tên cho một đường phố ở thành phố Nam Định quê hương ông. 

Tuy vậy, tầm vóc và vị trí của nhà văn, nhà viết kịch Xuân Trình trong nền sân khấu chưa thực sự được đánh giá đúng mức, chưa được tổng kết và phổ biến rộng rãi trong giới sân khấu.

Hội thảo khoa học Quốc gia “Xuân Trình – Nhà viết kịch, nhà lãnh đạo sân khấu tiên phong của sự nghiệp đổi mới” được tổ chức nhằm ghi nhận những công lao đóng góp của ông cho nền sân khấu nước nhà.

Hội thảo sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận những vấn đề như: Đánh giá chung về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Xuân Trình; lý tưởng, nhân cách sống, tài năng và nhiệt huyết sáng tác, công tác đóng góp cho quê hương đất nước, cho nhân dân, cho Đảng; sáng tác của ông thời xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như thời kỳ cả nước bước vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong thời kỳ đầu đổi mới của đất nước…

Hiện nay, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 30 bản tham luận công phu tâm huyết của các tác giả, đạo diễn, diễn viên, các nhà nghiên cứu lý luận phê bình, lãnh đạo sân khấu, nhà văn.

 

QĐND

 

 

Share this page