Website Xuantrinh.vn là tập hợp những tư liệu quý của gia đình nhà văn, nhà viết kịch Xuân Trình.

Khi dẫn lại, đề nghị ghi nguồn xuantrinh.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Mọi đóng góp xin gửi về:

Nguyễn Khôi Nguyên (Con trai)

Mail: nknguyen70@gmail.com

ĐT: 0908998165